Printer Friendly Version Статусна питања @ 18 September 2012 01:34 PM

Пријава брака склопљеног пред иностраним органом

Пријава детета рођеног у иностранству

Признавање очинства

Усвојење

Развод брака

Склапање брака у Амбасади

Конзуларно одељење Амбасаде у Азербејџану није овлашћено за склапање  брака.

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Aмбасаде.